Si uite ca nu se mai face unirea, ba chiar divorteaza!

SESIZAREA!

Domnule preşedinte,

 Subsemnaţii membri Comitetului Naţional de Conducere al PNŢCD vă sesizăm în legătură cu faptele comise de către Domnul. Marian Petre Miluţ, ales preşedinte al partidului la congresul PNŢCD din 21 ianuarie 2007 de la Bucureşti (funcţie pe care o deţine şi în prezent oficial şi juridic, întru-cât a împiedicat prin contestare în instanţă înscrierea noii conduceri alese statutar la congresul PNŢCD din 24 august 2008). Toate faptele expuse mai jos reprezentă încălcări grave şi repetate ale statutului şi legii.

Această acţiune este absolut necesară pentru a opri imediat abuzurile pe care dl. Miluţ continuă să le comită din poziţia de preşedinte pe care o mai deţine oficial faţă de terţi, pentru a-şi întări poziţia în interiorul partidului.

Dl. M.P.Miluţ, de la alegerea sa a fost preocupat de a domina PNŢCD, de a adopta discreţionar toate hotărârile, în baza faptului că era principalul finanţator al partidului, indiferent de promisiunile făcute şi de eşecurile obţinute şi neţinând seama de principiile democratice, tradiţionale de funcţionare şi organizare ale partidului.

În acest sens, obiectivul său principal a fost realizarea de majorităţi obediente în forurile de conducere ale partidului, mai întâi în cel executiv, BNC, şi apoi în cel deliberativ, CNC. În permanenţă a acţionat în dispreţul oricăror norme legale şi statutare, obligaţia de a ţine seama de acestea pentru domnia sa fiind o corvoadă imposibil de îndeplinit.

Faptele nestature şi nelegale enumerate mai jos sunt cele de care avem acum cunoştiinţă (pentru care prezentăm dovezile în anexe) sau cele care sunt de notorietate în partid. Le expunem, în relativă ordine cronologică, după cum urmează:

 1.      Îndepărtarea personalităţilor PNŢCD din funcţiile deţinute, din BNC,  CNC şi din fruntea organizaţiilor teritoriale, pentru delict de opinie în raport cu el, prin forţarea demisiilor sau prin sancţiuni, prin excluderi şi demiteri, eventual escamotate sub sintagma „eliberărilor din funcţie”, după cum urmează:

 1. a.          Andrei Dimitriu, fost director la „Societatea Română de Radiodifiziune”, echivalent secretar de stat,: demitere în primăvara 2007 din BNC, precedată de o şedinţă de înfierare în cel mai comunist mod. Astfel au fost încalcate dreptul oricărui membru la liberă iniţiativă şi exprimare prevăzute de statut art. 17 al.1 lit.a şi b. (În anexa 7 sunt extrase toate referinţele la statut) 
 2. b.         preşedinţii a 11 organizaţii care au fost la Tuşnad unde şiau manifestat opinia privind o apropiere de PD-L. Susţinerea sancţionării lor exagerate, parţial adoptată de CNC la 9 2 iunie 2007, a avut grave efecte soldându-se cu plecări în urma excluderilor şi suspendărilor. Aceste acţiuni reprezintă încălcarea dreptului persoanelor în cauză la liberă exprimare şi iniţiativă politică (statut art. 17 al.1 lit.a şi b), chiar dacă au fost şi exprimări în afara structurilor partidului. Prin duritate şi violenţă, au afectat puternic unitatea partidului, ceea ce este o abatere gravă prezăzută la art.20 lit.e din statut. 
 3. c.          preşedinţii doar suspendaţi cu acest prilej de la organizaţiile Buzău – Marian Tunaru, Mureş – Eugen Crişan, Prahova – Puiu Neagu, Constanţa – Liviu Scarlat şi Victor Dinuţă la org. Sector 6, au fost înlocuiţi împreună cu birourile de conducere ale organizaţiilor judeţene respective. Înlocuirile în fapt au fost demiteri mascate, nestatutare ale celor menţionaţi fiind contrare hotărârii CNC, forul de conducere la nivel naţional cel mai puternic între congrese, aceea doar de a-i suspenda. Astfel nu a fost respectată obligaţia prevăzută de statut la art. 18, al.1 lit.c şi a fost încălcat şi spiritul Legii partidelor, art.13 al.1 teza 2, (care prevede: „conducerile organizaţiilor teritoriale se aleg pentru o perioadă determinată, prevăzută de statut”). 
 4. d.         secretarul general Adrian Ghiţă, fost director la RAPPS şi la Rezervele Statului, echivalent secretar de stat,: provocarea demisiei după adresare de insulte şi comportament suburban, în 2 iunie 2007, încălcându-se orice normă de comportament şi conduită (statut art.18 al.1 lit.j)
 5. e.          dl. vicepreşedinte Virgil Petrescu, fost ministru al Educaţiei şi fost deputat, provocarea demisiei din postura de vicepreşedinte coordonator al Secretariatului General, tot în urma unor acuzaţii nefondate, în ciuda unei activităţi dedicate şi a eforturilor extraordinare de muncă şi materiale, care nu au contat în niciun fel (caz similar cu precedentul).
 6. f.           cei 6 preşedinţi ai organizaţiilor sectoarelor capitalei,: respectiv domnii Nicolae Ionescu, Liviu Floarea, Adrian Ghiţă, Virgil Petrescu, Radu Rizescu şi Mircea Popa Zlatna, prin adoptarea de hotărâri nestatutare de sancţionare cu demitere (escamotată sub denumirea de „eliberare din funcţie în cadrul unei aşa-zise reorganizări”).
 7. g.          Mihai Grigoriu, fost deputat, membru supleant BNC, prin excludere.
 8. h.          Radu Sârbu, fost preşedinte FPS, echivalent ministru-secretar de stat, demitere din funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene Cluj şi ulterior excludere.
 9. i.            Gheorghe Ciuhandu, primar în funcţie al Timişoarei, complet abuziv demis din BNC şi funcţia de preşedinte al CNC, la 24 august. 2008 în aşa-zisul CNC de la Sinaia – exact în acelaşi timp în care se desfăşura Congresul de la Bucureşti unde a fost reales pe aceiaşi funcţie!
 10. j.           Constantin Telegan, preşedintele organizaţiei judeţene Galaţi: schimbare arbitrară din funcţie a pentru că a hotărât să vină la Congresul din august 2008. (se încalcă drepturile statutare la liberă iniţiativă şi exprimare prevăzute de statut art. 17 al.1 lit.b şi c) în interiorul partidului.

Hotărârile de la pct.f şi g au fost date de două ori, odată la 6 iunie şi a 2-a oară la 27 iunie!

Hotărârile de la pct. f, g, h, i şi j au fost date arbitrar şi fără respectarea nici unei proceduri statutare:

 • fără citare, audiere şi cu lipsirea dreptului la apărare a „acuzaţilor”, (cu încălcarea prevederilor din statut art. 23. al.2.),
 • fără a se reuşi întrunirea BNC în şedinţe statutare (fie nu s-a întrunit cvorumul de şedinţă, au fost 4 din 9, ceea ce duce la încălcarea prevederilor statutului art.34 al.7, fie componenţa a fost nestatutară atât ca prezenţă cât şi sub aspectul celor care au votat, au fost cooptaţi membri BNC două persoane, Liviu Iane şi Nicolae Şerbu, care nu erau şi nici acum nu sunt membri PNŢCD, anexa 6, pg.1)
 • fără a se întocmi vreun dosar sau vreo acuzaţie scrisă,
 • fără nicio dovadă, ci doar în baza unor alocuţiuni verbale incriminatoare,
 • fără a se menţiona vreo faptă incriminată,
 • fără vreo motivaţie şi în final
 • fără se comunica hotărârea de sancţionare adoptată celor sancţionaţi.

Apelurile împotriva tuturor acestor hotărâri au fost admise de Juriul de Onoare Disciplină şi Arbitraj (JODA) al PNŢCD şi toate sancţiunile enumerate au fost anulate! În anexa 1, pentru a ilustra abuzurile, sunt prezentate două hotărâri „tip”(din vreo 20) ale lui M.P.Miluţ (celelalte fiind cu texte identice) şi sunt prezentate trei hotărâri JODA de admitere ale apelurilor.

Total eliminări abuzive din funcţie, prin sancţionare sau manevre: 22 persoane! La acestea mai pot fi adăugate: Zoe Rădulescu, demisie, Alexandru Popescu şi Ion Varlam, excluşi!

 2.      Delicte în raport cu Juriul de Onoare Disciplină şi Arbitraj (JODA) al PNŢCD, prevăzut de legea partidelor la art.15. sub denimirea de comisie de arbitraj şi reglementat în statut la art. 55 coroborat cu art. 22 al.2. Reprezintă un atac asupra independenţei acestui for jurisdicţional, absolut necesară pentru menţinerea principiului democratic în partid.

 1. a.         nerecunoaşterea hotărârilor JODA este de notorietate, rezoluţia de la Sinaia le declară abuzive (anexa 3, pg.1, pct.3) şi a fost afirmată de către M.P.Miluţ de repetate ori în partid şi în instanţă. O dovedeşte şi anexa 3 pg 3-6, lista nominală a CNC-Miluţ, în care persoanele, ale căror sancţiuni abuzive au fost anulate de JODA, sunt înlocuite cu altele numite arbitrar (de ex. preşedinţii organizaţiilor de sector) sau sunt excluse de pe listă (M. Grigoriu). În conformitate cu prevederile statutului art.22 al.2 teza 2 hotărârile instanţelor de apel sunt definitive şi toţi membrii partidului, preşedintele inclusiv trebuie să le recunoască (statut la art.18, al.1, lit.c) şi să le respecte.
 2. b.         demiterea nestatutară a JODA, pe 24 august 2008 la Sinaia (anexa 3, pg.1, pct.3 din rezoluţia de la Sinaia):
 • într-un aşa-zis CNC la Sinaia în 24 august 2008, cu o componenţă nestatutară persoanele lipsă fiind înlocuite cu 20 persoane lipsite de calitatea de membri CNC (aspect dezvoltat la pct.4) şi
 • în condiţiile în care alegerea unui JODA este atributul congresului conform, art.44, al.1, lit.d.

Chiar dacă reuniunea de la Sinaia ar fi fost un CNC legitim, ceea nu este cazul, prevederea statutară prin care CNC „în situaţii deosebite exercită atribuţiile congresului”, nu se poate aplica, deoarece sintagma „situaţie deosebită” în niciun caz nu se referă la diferenţele de opinie şi poziţie între un preşedinte abuziv-incorect şi un JODA (profesional, cu jurişti competenţi în componenţă, ales la congres) asupra ceea ce este sau nu abuz; asupra ceea ce este sau nu corect şi statutar! În concluzie această decizie este nulă.

 3.      Delicte legate de desfăşurarea Congresului sunt fapte care contravin principiilor democratice de organizare şi funcţionare ale partidului (democraţia este principiu de bază al partidului, statut art.4, al.1), împiedică realizarea unui partid modern şi puternic (statut art.4, al.2) şi dăunează activităţii, imaginii, prestigiului şi unităţii Partidului (statut art.20 lit.e), aspect dezvoltat la pct.5,.

 1. a.          Refuzul de a asigura pregătirea şi organizarea Congresului convocat cu respectarea deplină a prevederilor statutare de către majoritatea absolută a organizaţiilor judeţene şi de sector, 28, mult peste 1/3 (prevăzută de statut art.32 al.6) din cele 46 existente. În anexa 4 sunt prezentate lista acestor 28 de organizaţii şi pentru exemplificare convocările de la două organizaţii judeţene.

În iunie 2008 M.P.Miluţ a refuzat organizarea unei şedinţe a CNC convocate similar (art.33 al.3) de către peste 1/3 din organizaţii, în care să se dezbată problemele din partid şi să se discute liber oportunitatea organizării congresului.

În data de 5 iulie 2008, preşedintele M.P.Miluţ a convocat şi organizat totuşi o şedinţă a CNC. Cu bodyguarzi la uşă, a împiedicat 11 membri CNC în funcţie să participe (anexa 3 pg.12) pentru a avea majoritate în sală. În schimb au intrat 15 invitaţi. Participarea la şedinţă a fost astfel nestatutară (anexa 3 pg.10-11). A creat, personal şi prin aserviţi, o situaţie de presiune şi vacarm. În aceste condiţii, preşedintele CNC Gheorghe Ciuhandu, preşedintele de onoare Ion Diaconescu şi alţi membri CNC, în total 29, au părăsit şedinţa şi au continuat-o în altă locaţie îmoreună cu cei ţinuţi la uşă (anexa 3, pg13-14). Existând reprezentare suficientă statutară în raport cu numărul de organizaţii reprezentate (peste 1/3 din 46,) s-a hotărât ca fiecare organizaţie să convoace congresul până la obţinerea cvorumului statutar mai sus menţionat.

Nu sunt lipsite de interes demersurile insistente pentru organizarea congresului ale organizaţiei Timiş, de departe cea mai puternică organizaţie PNŢCD şi ale domnului preşedinte Ciuhandu, primarul Timişoarei, singura persoană de mare importanţă publică a partidului, precum şi ale celor mai prestigioşi membri de onoare ai partidului, preşedintele de onoare Ion Diaconescu şi surorile Coposu. Nimic nu a contat. pentru M.P.Miluţ în afara poziţiei de preşedinte al PNŢCD!

 1b.         Sabotarea desfăşurării Congresului din 24 august 2008 prin neparticipare şi prezidarea unei alte întruniri paralele la Sinaia, declarată discreţionar CNC, într-o componenţă incorectă (aspect dezvoltat la pct.4)

 1. c.          Neparticiparea la Congres, for la care preşedintele are obligaţia de a susţine raportul de activitate al conducerii naţionale (statut art.44, al.1, lit.a), este cea mai gravă variantă de încălcare a obligaţiei prevăzută de statut, art.18, al.1, lit.e, care prevede participarea membrilor partidului la activitatea forurilor din care fac parte. (absenţa dlui. M.P.Miluţ este dovedită formal în Anexa 5, extras din lista de intrare la congres, poziţia 341, rămasă liberă).
 2. d.         Nerecunoaşterea şi contestarea Congresului. În justiţie, prin demersuri incorecte şi acuze neîntemeiate până la nivel de procuratură tergiversează clarificarea situaţiei, împiedicând activitatea partidului, demobilizând militanţii şi puţinul electorat care ne-ar mai susţine. Astfel M.P.Miluţ duce practic o activitate împotriva PNŢCD, împotriva încercărilor celor de bună credinţă de a relansa partidul, fapte incriminate ca abateri de prevederile statutului privin obligaţiile membrilor art.18 al.1 lit.b,c,d, e. Această situaţie de fapt face obiectul cauzei din dosarul civil nr.33072/3/2008 şi al dosarului penal nr. 470/P/2009.

 

 1. 4.      Crearea de foruri naţionale de conducere „nestatutare”, BNC şi CNC cu componenţe arbitrare, cu persoane lipsite de calitatea de membri ale acestora, ne-alese, ci doar numite arbitrar – în care se emit hotărâri doar cu aparenţă de legalitate, care însă ulterior se aplică sau se prezintă sub forma unor acte oficiale în partid şi în afara lui.
 2. a.         BNC. Astfel la 27 iunie 2008 au fost introduse în BNC două persoane, Liviu Iane şi Nicolae Şerbu, care nu sunt membri PNŢCD. Aceştia nu au parcurs niciodată procedura de inscriere şi primire în partid (anexa 6 pg.1) prevăzută de statut art. 12-13, respectiv în organizaţia PNŢCD Sector 6 de apartenenţă. În carnetul de membru PNŢCD al lui Liviu Iane apare semnătura altei persoane, neautorizate, decât preşedintele organizaţiei PNŢCD, sector 6, dl. Mircea Popa Zlatna (anexa 6 pg.1). În acest fel, de la primul BNC din 6 iunie 2008 toate hotărârile adoptate de BNC-Miluţ sunt nestatutare şi nule de drept. Niciodată de atunci până în prezent ne s-a mai reuşit întrunirea cvorumului de şedinţă în condiţiile absenţelor domnilor Gheorghe Ciuhandu, Vasile Lupu, şi Claudiu Cristea. În plus niciodată modificările de componenţă din BNC nu au fost înscrise în Registrul partidelor, cea ce era obligatoriu după ce, printr-o hotărâre judecătorească, conducerea executivă (BNC) aleasă la Congresul din ianuarie 2007 a fost înscrisă în acest registru. În anexa 6 pg.2 este expusă evoluţia BNC-Miluţ, de la componenţa corectă de 11 persoane înscrisă în Registrul partidelor politice până la cea pretinsă acum doar cu 4 membri aleşi la congres, restul de 6 (Botea, Milescu, Iane, Şerbu, Mândrea, Galeriu sau 7, dacă a fost cooptat şi dl. Mircea Irimescu, actualul deputat, ceea ce nu putem şti întru-cât deciziile dlui. Miluţ nu se comunică public) fiind persoane cooptate, în afara legii şi statutului. În prezent doar 2-3 membri BNC autentici, care apar în Registrul partidelor politice (M.P.Miluţ, M.Popovici şi eventual C.Cristea), mai participă la şedinţele lui Miluţ.
 3. b.         CNC. Adunările de la Sinaia (24 august 2008) şi Bucureşti (20 septembrie 2008 şi 7 martie 2009) declarate întruniri ale CNC, au avut participări minoritare cu doar 32 (din 84) membri CNC, restul, într-un total dispreţ faţă de adevăr şi corectitudine, fiind persoane lipsite de calitatea de membru CNC (20 persoane)! S-a continuat practica abuzivă instaurată cu prilejul CNC din 5 iulie, mai sus descris. O asemenea practică este o impostură, intim asociată cu o comportare mincinoasă şi imorală, pe această cale contravenind statutului, art.18, al.1, lit.j şi.b (prin „cod de conduită” înţelegându-se conduită corectă). Anexa 3 pg.1 arată componenţa adunării din 24 august de la Sinaia, la fiecare persoană menţionându-se dacă are sau nu calitatea de membru CNC. Anexa 2 arată componenţa corectă cu 79 de membri a CNC juridic (în varianta ignorării Congresului din 24 august 2008), în prezent (5 persoane sunt ieşite din CNC)

Aceste acţiuni de schimbări discreţionare şi arbitrare ale componenţelor statutare ale BNC şi CNC, în interes personal, reprezintă încălcări grave ale oricăror principii democratice de alegere a forurilor de conducere ale partidului (Cap.IV secţ.IV), precum şi încălcarea Legii partidelor politice, care indirect prevede stabilitatea a ierarhiilor într-un partid (art. 13 al. 1. „Conducerile organizaţiilor teritoriale se aleg pentru o perioadă determinată”). Anexa 8 cuprinde referinţele la Legea partidelor politice.

Adoptarea, semnarea-parafarea şi folosirea de acte în realitate nule, prezentarea şi folosirea lor ca fiind legale şi statutare, reprezintă un alt abuz. Crearea şi utilizarea de acte nule, intră în conflict cu prevederile statutului art.20 lit.c, frizând infracţiuni penale.

 

 1. 5.      Fapte împotriva unităţii PNŢCD sunt cele mai grave abateri comise de către M.P.Miluţ, incriminate de statut la art.20, lit.e. De la 6 iunie 2008, data demiterilor masive de la Bucureşti (descrise la pct.1 lit.c), până în prezent M.P.Miliuţ a dus o consecventă activitate de provocare, menţinere şi promovare a sciziunii în partid, prin incitarea conducerilor organizaţiilor care nu au venit la congres şi a persoanelor numite abuziv (în locul celor care au venit la congres) să nu recunoască nici conducerea aleasă la Congresul din 24 august 2009 şi nici CNC anterior acestui Congres în componenţa sa statutară şi să activeze separat în forumurile fără legitimare legală, CNC şi BNC, descrise la pct.4.

Pentru a menţine sciziunea în PNŢCD, M.P.Miluţ s-a folosit şi se foloseşte în continuare din plin de deţinerea temporară a drepturilor de reprezentare a partidului, de semnătură şi parafare (ştampilă) a documentelor, pe durata litigiului privind recunoaşterea Congresului din 24 august 2008, litigiu pe care tot el l-a creat tocmai pentru a avea abuziv aceste drepurit.

Un alt mijloc prin care M.P.Miluţ provoacă şi menţine sciziunea în partid sunt şi:

–         numirile de preşedinţi interimari obedienţi la organizaţiile partidului (la Galaţi, Bucureşti şi sectoarele sale) fără să conteze faptul că sunt nereprezentativi şi nimeni nu-i urmează, (anexa 3 pg.1-2 arată cu ce persoane sunt înlocuiţi preşedinţii legitimi de organizaţii)

–         comunicatele şi hotărârile adoptate, contrare voinţei majoritare (rezoluţia de la Sinaia din 24 august – anexa 3 pg.1 şi hotărârile de la Bucureşti din 20 septembrie şi 7 martie)

–         ameninţările (de obicei prin interpuşi) la adresa consilierilor locali şi judeţeni, membri ai PNŢCD, care nu-l susţin că în baza legislaţiei în vigoare, îi va înlocui din funcţiile publice pe care le deţin. De aceea unii consilieri participă la şedinţele lui. (pot fi audiaţi consilieri de la Sibiu, Călăraşi, Maramureş)

Aceste abuzuri trebuiesc oprite!

M.P.Miluţ duce un război nedemn şi inadmisibil împotriva partidului, reprezentat de marea majoritate a membrilor PNŢCD, la toate nivelele, membri simpli, membri cu funcţii de conducere la nivel local şi judeţean, personalităţile partidului, seniorii şi membrii de onoare ai partidului. Toţi sunt împotriva imposturii şi practicilor nedemocratice ale lui M.P.Miluţ.

Ruptura dintre PNŢCD cu valorile, principiile şi tradiţiile sale şi M.P.Miluţ, caracterizat prin imostură, fals şi comportament nedemn este totală şi imposibil de mediat cât timp acesta ţine abuziv de scaunul de preşedinte şi şantajează partidul cu posibilităţile conferite de calitatea sa oficială în partid şi capacitatea sa financiară pentru a tergiversa cât mai mult rezolvarea litigiilor în justiţie.

 1. 6.      Neparticiparea la alegerile generale parlamentare din noiembrie 2008, de notorietate publică, împiedicarea noastră prin acţiune în justiţie de a candida, depunerea de candidaturi pe listele PNL sunt fapte care dăunează activităţii, imaginii şi prestigiului PNŢCD şi pun în pericol însăşi existenţa partidului din punct de vedere legal, contravenind scopurilor şi obiectivelor oricărui partid definite în Legea partidelor art. 1, 2, 47 şi 48, şi reprezentând un pas mare spre desfiinţarea PNŢCD. Statutar, se intră în opoziţie cu spiritul şi litera statutului art. 3 şi art.18 al.1 lit.a despre obiectivele şi obligaţia membrilor PNŢCD de a promova partidul, pricipiile şi doctrina lui.

Şi în prezent Dl. Miluţ refuză participarea la un eventual Congres comun de conciliere, la care să vină toate organizaţiile PNŢCD, în care să accepte confruntarea democratică şi majoritatea să decidă conducerea partidului, lucru afirmat la întrunirea din 7 martie 2009 de la Bucureşti.

Obligaţie de cea mai mare importanţă în statut este cea prevăzută la art.18 lit.b, cunoaşterea şi respectarea statutului şi a codului de conduită”.

Două abateri deosebit de grave  prevăzute de statut la art.20 sunt:

 • la lit.a, „nerespectarea obligaţiilor de la art.18” şi
 • la lit.e „faptele care dăunează activităţii, prestigiului şi unităţii partidului”.

Dl. Miluţ a excelat în a comite în mod repetat aceste abateri şi în a încălca obligaţiile de la art.18, iar daunele aduse unităţii partidului prin sciziunea provocată sunt evidente, de gravitate maximă şi deosebit de dureroase pentru partid. Evident cele relatate au dăunat major şi activităţii şi prestigiului PNŢCD.

 

Drept urmare:

Comitetul Naţional de Conducere al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, convocat (anexa 10) şi reunit statutar (anexa 11) în data de 14 martie 2009, cu 41 de voturi pentru din 42 membri prezenţi:

 1. 1.     a aprobat această sesizare împotriva Domnului Marian Petre Miluţ şi
 2. 2.     a hotărât înaintarea ei la Juriul de Onoare Disciplină şi Arbitraj pentru judecare cu
 3. 3.     propunerea de sancţionare cu „excludere din partid(sancţiune prevăzută de statut la art. 21 lit.f)

 

La acest demers al CNC au aderat alţi 4 membri CNC(cei marcaţi cu * în tabelul cu semnături), dintre care trei sunt membri de onoare cei mai respectaţi în partid, care au semnat ulterior şedinţei din 14 martie 2009.

Această sancţiune va duce statutar şi legal la încetarea imediată a exercitării funcţiei de preşedinte de către Dl. M. P. Miluţ, oprindu-se astfel comiterea de noi abuzuri politice, organizatorice şi de management deosebit de dăunătoare partidului.

 

În anexa 9 se prezintă hotărârile CNC din 14 mar. 2009, în care la pct.1 anulează toate hotărârile adoptate de Miluţ în toate reuniunile nestatutare pe care le-a organizat sub denumirea de BNC sau CNC, iar la pct.2 constatând inexistenţa BNC-Miluţ, îi preia prerogativele. Este depus documentul semnat ulterior şedinţei de aceiaşi 4 membri CNC mai sus menţionaţi, identic din punct de vedere al conţinutilui cu cel votat.

 

Probe: Înscrisurile anexate. Ne rezervăm dreptul, dacă va fi cazul, de a mai aduce şi alte mărturii (scrise sau verbale) ale persoanelor implicate în timpul judecării cauzei.

 

Reprezentarea reclamanţilor pentru susţinerea acuzaţiilor o vor face domnii Mihai Grigoriu, Viorel Sasca şi Bogdan Grabovschi.

 

Lista anexelor

Anexa 1  JODA, 3 hotărâri Miluţ şi corespunzător 3  hotărâri JODA,

7pg.

Toate hotărârile lui M.P.Miluţ şi ale  JODA, pe care le deţinem, sunt transmise pe email la preşedintele JODA
Anexa 2 Componenţa actuală a CNC juridic,

2 pg.

Anexa 3 Componenţe nestatutare ale CNC-Miluţ la 5 iulie 2008 la Bucureşti, 24 august 2008 la Sinaia.

14 pg

Anexa 4  Opis convocare congres

1 pg.

Hotărârile de convocare a Congresului în august 2008 de la 28 de organizaţii judeţene şi de sector sunt transmise electronic la preşedintele JODA.
Anexa  5 Extras listă intrare la congresul din 24 aug. 2008, dovada formală a absenţei dlui. M.P.Miluţ la Congresul din 24 aug 2009

1 pg.

Anexa 6 BNC-Miluţ – dovada cooptării a 2 nemembri PNŢCD şi evoluţia BNC

2 pg.

Anexa 7 Extrase din statutul PNŢCD menţionate în text.

2pg.

Anexa 8 Extrase din Legea partidelor politice menţionate în text.

2 pg.

Anexa 9 Hotărârile CNC 14 martie

1 pg.

Anexa 10 Convocarea CNC din 14 martie

3 pg.

Anexa 11 Prezenţa la CNC din 14 martie 2009

12 pg.

       

 Domnului Dorin Hehn Preşedintele Juriului de Onoare Disciplină şi Arbitraj

RASPUNSUL!

Stimaţi colegi, stimate doamne şi stimaţi domni,
vă aduc la cunoştiinţă următoarele:
 
Juriul de Onoare Disciplină şi Arbitraj a judecat cazul domnului M.P.Miluţ, la sesizarea a 45 (din 79) membri CNC vechi (cel anterior congresului din 24 aug. 2008, marea majoritate şi membri CNC rezultat in urma acestui congres).
 
Printre semnatarii sesizării se numără practic toate personalităţile partidului care conferă legitimitate oricărei persoane care doreşte să acţioneze în numele PNŢCD, dl. Ion Diaconescu – preşedinte onoare al PNŢCD, fost preşedinte al PNŢCD, fost preşedinte al Camerei Deputaţilor, parlamentar în 4 legislaturi, surorile Coposu – doamnele Rodica Coposu şi Flavia Bălescu, dl. Gabriel Ţepelea – academician, profesor universitar şi fost parlamentar, domnii Nicolae Dascălu – preşedintele Senatului Partidului, alţi 3 membri de onoare ai Partidului (Sergiu Macarie, Fl. Raica, Costel Păunescu, toţi foşti parlamentari), alte persoane reprezentative pentru PNŢCD, Gheorghe Ciuhandu – primar la al 4-lea mandat al Timişoarei, Virgil Petrescu – fost ministru şi parlamentar, Mircea Popa Zlatna şi subsemnatul – foşti parlamentari, 27 de reprezentanţi ai organizaţiilor judeţene şi de sector, preşedinţii organizaţiilorspeciale de tineret şi a salariţilor. Toţi semnatarii sesizării sunt oameni care au activat şi continuă să o facă şi în prezent cu multă credinţă şi totală dăruire, pe măsura puterilor fiecăruia, în PNŢCD. Mulţi dintre cei menţionaţi au valoare de simbol pentru toţi cei de bună credinţă din partid.
 
Vă transmit ataşat hotărârea.
Verdictul a fost „excludere” şi a fost comunicat Vineri 4 septembrie 2009.
Sancţiunea conform Statutului PNTCD în vigoare, art. se aplică imediat, înainte de judecarea apelului.
 
Recunoaşterea ei este obligatorie pentru toţi membrii PNŢCD.
 
PRIN URMARE DL. M.P.MILUŢ ŞI-A PIERDUT ORICE CALITATE ŞI ORICE DREPT DE A ACTIVA SAU DE A ACŢIONA IN PNTCD.
 
Orice membru cinstit şi loial al PNŢCD are datoria de a se conforma şi a acţiona în conseciinţă, cât timp această hotărâre este valabilă.
 
Cu stimă,
Mihai Grigoriu
P.S. Multumim pentru informatii, surselor noastre! 🙂
 1. Niciun comentariu până acum.
 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: